I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Aktualności

W dniach 25-27 maja 2017 roku, w stolicy Podkarpacia – w Rzeszowie, odbyła się XXVIII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2017. Jak co roku w roli wykładowców nie zabrakło lekarzy I Kliniki Kardiologii w Krakowie. Pierwszego dnia odbyła się sesja o temacie przewodnim – „Ablacja szlaków dodatkowych w XXI wieku – co nowego?”, którą poprowadziła Kierownik Kliniki pani Profesor Danuta Czarnecka oraz dr Jacek Bednarek ze Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Podczas tej sesji prof. Marek Jastrzębski zreferował temat wariantów preekscytacji oraz odmienność wskazań i technik zabiegowych, a lek. Paweł Moskal opowiedział o wynikach ablacji szlaków dodatkowych wykonywanych w naszej Klinice na tle osiągnięć światowych (od XX do XXI wieku). Sobota była dniem, którym zarówno młodzi jak i już doświadczenie elektrofizjolodzy mogli sprawdzić swoje umiejętności. Po raz pierwszy odbyła się interaktywna sesja interpretacja zapisów wewnątrzsercowych oraz EKG, przygotowana przez prof. Marka Jastrzębskiego, który wraz z zaproszonymi ekspertami oraz adeptami elektrofizjologii, wspólnie analizowali zapisy arytmii.