I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Aktualności 10–11.10.2018

 

I Warsztaty Fizjologicznej Stymulacji Serca – Kraków AD 2018

1st Workshops of Physiologic Cardiac Pacing in Krakow

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka

Kierownictwo Warsztatów „PCP”: Prof. UJ dr hab. med. Marek Jastrzębski

Przy wsparciu firmy MEDTRONIC Polska