I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Aktualności

 

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego w Krakowie     

                               

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Kierownika i Zespołu I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz  Nadciśnienia Tętniczego Collegium  Medicum UJ zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez nas  obchodach  Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego.

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego obchodzony jest na całym świecie 17 maja.  Inicjatorem organizacji takiego dnia jest Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego oraz Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension).

Po raz pierwszy obchody Dnia Nadciśnienia  obchodzono w maju 2005 roku, od tego czasu na całym świecie 17 maja odbywają się liczne wydarzenia mając e na celu zachęcanie mieszkańców wszystkich krajów do podejmowania działań zapobiegających nadciśnieniu oraz zwiększających wykrywalność i skuteczność leczenia nadciśnienia, które jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego odpowiedzialnym za zagrażające życiu powikłania takie jak zawał serca, udar mózgu czy niewydolność krążenia. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia nadciśnienie tętnicze z uwagi na swoje rozpowszechnienie oraz konsekwencje zdrowotne jest główną pojedynczą przyczyną śmiertelności na świecie.

W Polsce, zgodnie z aktualnymi danymi z badania NATPOL-2011 na nadciśnienie tętnicze choruje 31% społeczeństwa (9 milionów osób). Niestety, wykrywalność nadciśnienia, zdefiniowana jako odsetek osób z nadciśnieniem, które wiedzą, że chorują na tę chorobę, oceniono w tym badaniu na 66%, co oznacza to że jedna trzecia osób nie ma świadomości swojej choroby. Co więcej, chorzy z rozpoznanym nadciśnieniem często nie podejmują lub rezygnują z leczenia, a nawet osoby leczone często nie osiągają docelowych wartości ciśnienia.

Powyższe fakty ilustrują jak dużym medycznym, ale także społecznym i ekonomicznym problemem pozostaje nierozpoznane i niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Inicjatywa Krakowskiego Oddziału Nadciśnienia Tętniczego oraz I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM w postaci obchodów Dnia Nadciśnienia Tętniczego wpisuje się w program działań Międzynarodowego  Towarzystwa  Nadciśnienia pt. May Measurement Month (Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia). Głównym celem jest propagowanie wiedzy o nadciśnieniu tętniczym, znajomości własnych wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz znajomości zasad prewencji chorób układu krążenia i niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia.

Działania, które chcielibyśmy podjąć to kampania informacyjna oraz pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane przez studentów Wydziału Lekarskiego i lekarzy. Miejscem akcji jest Plac Szczepański, termin – oczywiście 17 maja 2017.

Zapraszamy, przyłączcie się do nas !

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej związanej z akcją „Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia” http://maymeasure.com/

Dr med. Agnieszka Olszanecka

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

 

XXIII Konferencja Szkoleniowa i XIX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE 1-4 marca 2017

 

Jak co roku zespół I Kliniki Kardiologii pod przewodnictwem prof. Danuty Czarneckiej wziął czynny udział w Konferencji EKG nazywanej potocznie Kasprowisko 2017 (wcześniej Kościelisko). Przygotowane sesje naukowe: „Bezobjawowy pacjent z zaburzeniami rytmu lub przewodnictwa – czy kierować do zabiegu?”, „Telemonitorowanie rytmu serca i diagnostyka obrazowa u kobiet – nowe zastąpi stare?” oraz interaktywne warsztaty zastosowania skali VT score spotkały się z pozytywnym przyjęciem, co przełożyło się na pełne sale wykładowe. Dla pasjonatów EKG zespół przygotował prezentację 4 ciekawych przypadków EKG, które zostały przedstawione podczas Maratonu EKG. Ponadto prof. Marek Jastrzębski podczas sesji otwierającej został uhonorowany odznaczeniem Srebrnego Normana za całokształt działalności na rzecz elektrokardiologii polskiej. Dziękujemy organizatorom oraz zapowiadamy nasz udział za rok!