I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w
dn. 13-15 września 2018 r. w Krakowie. Konferencja w tym roku jest po raz pierwszy organizowana przez I Klinikę Kardiologii CM UJ.

Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXII Międzynarodowego Kongresu PTK

http://kongres2018.ptkardio.pl/pl